Koto Padang
Jalan Batang Arau 88 B/5

Homestay

grace hostel padang

Grace Hostel Padang - Get low hotel rates and check availability in Koto Padang 8 photos

  Fri 28-Sep-2018  -  Sat 29-Sep-2018 (1 night)

$10.00 room per night
Single (with 8 beds)
Private bath