Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Unity Hostel Budapest

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Budapest
Tài sản tốt nhất trong Budapest
Tài sản rẻ nhất trong Budapest

Nhất Hungary
Tài sản tốt nhất trong Hungary
Tài sản rẻ nhất trong Hungary

Unity Hostel Budapest
Unity Hostel Budapest
3.2   

Đọc 1 bài đánh giá

Nhà trọ

Brand new backpacker location in the heart of the city. Spacious dormitories and private rooms for resonable prices.