Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Ukasia Guest House

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Kuala Lumpur
Tài sản tốt nhất trong Kuala Lumpur
Tài sản rẻ nhất trong Kuala Lumpur

Nhất Malaysia
Tài sản tốt nhất trong Malaysia
Tài sản rẻ nhất trong Malaysia

Top 10 địa điểm tham quan và nghỉ tại khách sạn trong Kuala Lumpur, Malaysia
Ukasia Guest House

Nhà khách

new guest house best one in city on main jalan bukit binatng