Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Sweet Home Cinzia

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Rome
Tài sản tốt nhất trong Rome
Tài sản rẻ nhất trong Rome

Nhất Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Sweet Home Cinzia
Sweet Home Cinzia
4.5   

2 Tổng số đánh giá

Giường và bữa sáng

The structure is made by 4 rooms with private bathroom and living room. Tv and free WiFi connection. Italian breakfast from 07 am to 11 am at the coffee shop.