Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Sudamerika Hostel and Suites Centro

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Buenos Aires
Tài sản tốt nhất trong Buenos Aires
Tài sản rẻ nhất trong Buenos Aires

Tài sản phổ biến nhất trong Argentina
Tài sản tốt nhất trong Argentina
Tài sản rẻ nhất trong Argentina

Tìm các hoạt động và sự việc cần làm gần khách sạn của bạn
Sudamerika Hostel and Suites Centro
3.8   

Đọc 1 đánh giá

Nhà trọ

Sudamerika hostel is an old building completely recycled with the best facilities, a fully sun lighted yard with a 24 hours restaurant � bar, situated in the center of Buenos Aires