Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Shiado Hostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Lisbon
Tài sản tốt nhất trong Lisbon
Tài sản rẻ nhất trong Lisbon

Tài sản phổ biến nhất trong Portugal
Tài sản tốt nhất trong Portugal
Tài sản rẻ nhất trong Portugal

Tìm phòng và giường giá rẻ để đặt chỗ ở tại Lisbon
Shiado Hostel
4.7   

Đọc 1 đánh giá

Nhà trọ

Shiado Hostel: travel, culture, relax and the magic of Lisbon