Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Shiado Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Lisbon
Tài sản tốt nhất trong Lisbon
Tài sản rẻ nhất trong Lisbon

Nhất Portugal
Tài sản tốt nhất trong Portugal
Tài sản rẻ nhất trong Portugal

Danh lam thắng cảnh nổi tiếng gần khách sạn trong Lisbon, Portugal
Shiado Hostel
4.7   

Đọc 1 bài đánh giá

Nhà trọ

Shiado Hostel: travel, culture, relax and the magic of Lisbon