Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Shanghai City Central Youth Hostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Shanghai
Tài sản tốt nhất trong Shanghai
Tài sản rẻ nhất trong Shanghai

Nhất China
Tài sản tốt nhất trong China
Tài sản rẻ nhất trong China

Tìm kiếm sẵn có cho các khách sạn tốt nhất Shanghai
Shanghai City Central Youth Hostel
4.0   

2 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

The best hostel in shanghai---shanghai city central international youth hostel