Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

San Telmo Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Buenos Aires
Tài sản tốt nhất trong Buenos Aires
Tài sản rẻ nhất trong Buenos Aires

Nhất Argentina
Tài sản tốt nhất trong Argentina
Tài sản rẻ nhất trong Argentina

Nhận được tuyến đường du lịch và làm thế nào để đến đó
San Telmo Hostel
2.3   

6 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

THE CHEAPEST BEDS IN SAN TELMO. Our hostel is the backpackers meeting point in BUENOS AIRES. s, really close to the most important and touristic places in the city. Free internet and breakfast and a vibrant atmosphere.