Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Saigon Balo Hostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Thanh pho Ho Chi Minh
Tài sản tốt nhất trong Thanh pho Ho Chi Minh
Tài sản rẻ nhất trong Thanh pho Ho Chi Minh

Tài sản phổ biến nhất trong Viet Nam
Tài sản tốt nhất trong Viet Nam
Tài sản rẻ nhất trong Viet Nam

Các khách sạn có sẵn trong hàng ngàn thành phố trên toàn thế giới
Saigon Balo Hostel
4.5   

2 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Hotel accommodation in Saigon - Vietnam hostels - backpackers hostels - Hotel in Saigon