Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Rising Sun Surf Inn

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Taipei
Tài sản tốt nhất trong Taipei
Tài sản rẻ nhất trong Taipei

Nhất Taiwan
Tài sản tốt nhất trong Taiwan
Tài sản rẻ nhất trong Taiwan

Kinh nghiệm sống như một địa phương, khi ở tại khách sạn trong Taipei, Taiwan
Rising Sun Surf Inn
4.7   

26 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Rising Sun Surf Inn is right on the beach in beautiful Wai'ao Beach, Taiwan. We are in Yilan county about a 1hr. drive east of Taipei. Wai'ao train station is directly across the street from the hostel. Escape the city and love the beach!