Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Rainbow Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Moscow
Tài sản tốt nhất trong Moscow
Tài sản rẻ nhất trong Moscow

Nhất Russia
Tài sản tốt nhất trong Russia
Tài sản rẻ nhất trong Russia

Rainbow Hostel
Rainbow Hostel
4.8   

Đọc 1 bài đánh giá

Nhà trọ

Brand new cosy hostel, located in the center of Moscow.