Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Posada Don Valentino

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Antigua Guatemala
Tài sản tốt nhất trong Antigua Guatemala
Tài sản rẻ nhất trong Antigua Guatemala

Nhất Guatemala
Tài sản tốt nhất trong Guatemala
Tài sản rẻ nhất trong Guatemala

Các điểm đến khách sạn tốt nhất ở Bắc Mỹ và châu Âu
Posada Don Valentino
4.0   

62 Tổng số đánh giá

Khách sạn

Budget hotel & midrange hostel or guest house in Antigua Guatemala, 2 blocks from Central Park, close to important sites, far enough away for a peaceful rest. Travel desk, Internet cafe, International phone calls, Kitchen, Bi-lingual staff.