Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Oasis Hostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Moscow
Tài sản tốt nhất trong Moscow
Tài sản rẻ nhất trong Moscow

Nhất Russia
Tài sản tốt nhất trong Russia
Tài sản rẻ nhất trong Russia

Khách sạn giá rẻ và giá thuê ở Moscow
Oasis Hostel
3.6   

Đọc 1 bài đánh giá

Nhà trọ

OASIS Hostel is the cheapest place in the center of Moscow! Our Hostel is for those people who like to enjoy!