Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Oasis Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Moscow
Tài sản tốt nhất trong Moscow
Tài sản rẻ nhất trong Moscow

Nhất Russia
Tài sản tốt nhất trong Russia
Tài sản rẻ nhất trong Russia

Đặt phòng trực tuyến an toàn trong Moscow, Russia
Oasis Hostel
3.6   

Đọc 1 bài đánh giá

Nhà trọ

OASIS Hostel is the cheapest place in the center of Moscow! Our Hostel is for those people who like to enjoy!