Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Noster Bayres Hostel and BednBreakfast

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Buenos Aires
Tài sản tốt nhất trong Buenos Aires
Tài sản rẻ nhất trong Buenos Aires

Tài sản phổ biến nhất trong Argentina
Tài sản tốt nhất trong Argentina
Tài sản rẻ nhất trong Argentina

Xu hướng du lịch và khách sạn hàng đầu trong Buenos Aires, Argentina
Noster Bayres Hostel and BednBreakfast
3.7   

4 Tổng số đánh giá

Giường và bữa sáng

Themed Hostel. B&B. Superior, cultural place. The best in San Telmo!