Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Noster Bayres Hostel and BednBreakfast

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Buenos Aires
Tài sản tốt nhất trong Buenos Aires
Tài sản rẻ nhất trong Buenos Aires

Nhất Argentina
Tài sản tốt nhất trong Argentina
Tài sản rẻ nhất trong Argentina

Các khách sạn giá rẻ trong Buenos Aires, Argentina
Noster Bayres Hostel and BednBreakfast
3.7   

4 Tổng số đánh giá

Giường và bữa sáng

Themed Hostel. B&B. Superior, cultural place. The best in San Telmo!