Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Nomadicway Guesthouse

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Ulaanbaatar
Tài sản tốt nhất trong Ulaanbaatar
Tài sản rẻ nhất trong Ulaanbaatar

Nhất Mongolia
Tài sản tốt nhất trong Mongolia
Tài sản rẻ nhất trong Mongolia

Các điểm đến phổ biến cho du lịch và khách sạn trong Ulaanbaatar, Mongolia
Nomadicway Guesthouse
4.0   

2 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Nomadicway Guesthouse is located in the very center of Ulaanbaatar on the west side of the central square