Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

New York Cafe Apartment

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Budapest
Tài sản tốt nhất trong Budapest
Tài sản rẻ nhất trong Budapest

Tài sản phổ biến nhất trong Hungary
Tài sản tốt nhất trong Hungary
Tài sản rẻ nhất trong Hungary

New York Cafe Apartment
New York Cafe Apartment

Căn hộ, chung cư

Apartment is situated in Hársfa street, near by metro station Blaha Lujza tér and famous New York cafe.