Inn at Gothic Eves

Inn at Gothic Eves

Trumansburg, New York - 112 E Main St PO Box 95
$100 每晚
$100 每晚

没有评论

成为第一!   写评论

描述 - 床和早餐

点击“现在预订”保留在哥特式前夕酒店 - 一床和特鲁曼斯堡,纽约早餐。

空间
  • 财产种类: 床和早餐
床和早餐 宿舍

最低的价格可用: $100


政策
价格详情

$100 每晚

位置 - 床和早餐

112 E Main St PO Box 95
Trumansburg
New York    14886

纬度: 42.53976, 经度: -76.65475