1819 Red Brick Inn BnB

1819 Red Brick Inn BnB

Dundee, New York - 2081 Rt 230
$100 每晚
$100 每晚

没有评论

成为第一!   写评论

描述 - 床和早餐

点击“现在预订”保留1819红砖酒店泡泡堂 - 一床和邓迪,纽约早餐。

空间
  • 财产种类: 床和早餐
床和早餐 宿舍

最低的价格可用: $100


政策
价格详情

$100 每晚

位置 - 床和早餐

2081 Rt 230
Dundee
New York    14837

纬度: 42.50697, 经度: -77.04079