Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Melville Castle

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Edinburgh
Tài sản tốt nhất trong Edinburgh
Tài sản rẻ nhất trong Edinburgh

Nhất Scotland
Tài sản tốt nhất trong Scotland
Tài sản rẻ nhất trong Scotland

Giá phải chăng cho khách sạn và ký túc xá
Melville Castle

Khách sạn

Melville Castle, once home to the influential Dundas family, is located just 20 minutes' drive from Edinburgh’s city centre.