Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Melville Castle

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Edinburgh
Tài sản tốt nhất trong Edinburgh
Tài sản rẻ nhất trong Edinburgh

Nhất Scotland
Tài sản tốt nhất trong Scotland
Tài sản rẻ nhất trong Scotland

Đặt phòng thấp cấp cho các khách sạn ở Edinburgh
Melville Castle

Khách sạn

Melville Castle, once home to the influential Dundas family, is located just 20 minutes' drive from Edinburgh’s city centre.