Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Marco Polo Hostel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Budapest
Tài sản tốt nhất trong Budapest
Tài sản rẻ nhất trong Budapest

Tài sản phổ biến nhất trong Hungary
Tài sản tốt nhất trong Hungary
Tài sản rẻ nhất trong Hungary

Marco Polo Hostel
Marco Polo Hostel
3.1   

Đọc 1 đánh giá

Nhà trọ

The Marco Polo Hostel is a state-of-the-art hostel designed to the highest standards. The hostel is a member of the IYHF and offers discounts for HI cardsholders.