Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Manhattan Hostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Prague
Tài sản tốt nhất trong Prague
Tài sản rẻ nhất trong Prague

Nhất Czech Republic
Tài sản tốt nhất trong Czech Republic
Tài sản rẻ nhất trong Czech Republic

Khách sạn tốt nhất cho ẩm thực
Manhattan Hostel
4.4   

4 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

The Hostel is located in the heart of Prague Downtown, just a 1 minutes walk from Wenceslas Square and 3 minutes walk from famous Old Town Square as well as other places of sightseeing.