Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Lucky 11 Hotel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Kuala Lumpur
Tài sản tốt nhất trong Kuala Lumpur
Tài sản rẻ nhất trong Kuala Lumpur

Nhất Malaysia
Tài sản tốt nhất trong Malaysia
Tài sản rẻ nhất trong Malaysia

Đặt khách sạn ở Kuala Lumpur
Lucky 11 Hotel

Khách sạn

Strategically located right in the heart of Kuala Lumpur within 5 minutes walking distance to the Putra World Trade Centre (PWTC).