Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Lucky 11 Hotel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Kuala Lumpur
Tài sản tốt nhất trong Kuala Lumpur
Tài sản rẻ nhất trong Kuala Lumpur

Nhất Malaysia
Tài sản tốt nhất trong Malaysia
Tài sản rẻ nhất trong Malaysia

Tìm phòng và giường giá rẻ để đặt chỗ ở tại Kuala Lumpur
Lucky 11 Hotel

Khách sạn

Strategically located right in the heart of Kuala Lumpur within 5 minutes walking distance to the Putra World Trade Centre (PWTC).