Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Kings Cross Guesthouse

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất West End of London
Tài sản tốt nhất trong West End of London
Tài sản rẻ nhất trong West End of London

Nhất England
Tài sản tốt nhất trong England
Tài sản rẻ nhất trong England

Khách sạn và nhà nghỉ trong West End of London
Kings Cross Guesthouse
3.0   

84 Tổng số đánh giá

Nhà khách

Stylish boutique guesthouse in Kings Cross. Central London