Søk tilgjengelighet og bestill nå

Khmer Inn Angkor

Vil du søke availablity for en hel by eller region?

Mest populære eiendommer i Siem Reap
Beste egenskaper i Siem Reap
Billigste egenskaper i Siem Reap

Mest populære eiendommer i Cambodia
Beste egenskaper i Cambodia
Billigste egenskaper i Cambodia

Voksne ferier og destinasjoner i Siem Reap, Cambodia
Khmer Inn Angkor

Hostel

Welcome to the Khmer Inn Angkor located in Siem Reap, Cambodia. We are a small family-owned