Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Jasmine Hostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Cairo
Tài sản tốt nhất trong Cairo
Tài sản rẻ nhất trong Cairo

Tài sản phổ biến nhất trong Egypt
Tài sản tốt nhất trong Egypt
Tài sản rẻ nhất trong Egypt

Chúng tôi cạnh tranh với các trang web du lịch tốt nhất thế giới, đặt giá thấp nhất được đảm bảo
Jasmine Hostel

Nhà trọ

Our beautiful and clean property is perfect for all types of travelers including, backpackers, families, and students. We invite you to stay with us and consider us your home away from home in Cairo. Our goal is to make your stay as enjoyable as possible