Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Inverleith Hotel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Edinburgh
Tài sản tốt nhất trong Edinburgh
Tài sản rẻ nhất trong Edinburgh

Nhất Scotland
Tài sản tốt nhất trong Scotland
Tài sản rẻ nhất trong Scotland

Đặt khách sạn và ký túc xá bây giờ Edinburgh
Inverleith Hotel

Giường và bữa sáng

15 mins walk from Edinburgh city centre - charming victorian town house hotel opposite glorious Royal Botanic Gardens