Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Inverleith Hotel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Edinburgh
Tài sản tốt nhất trong Edinburgh
Tài sản rẻ nhất trong Edinburgh

Tài sản phổ biến nhất trong Scotland
Tài sản tốt nhất trong Scotland
Tài sản rẻ nhất trong Scotland

Đặt khách sạn và ký túc xá bây giờ Edinburgh
Inverleith Hotel

Giường và bữa sáng

15 mins walk from Edinburgh city centre - charming victorian town house hotel opposite glorious Royal Botanic Gardens