Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

I'm Hostels and Apartments

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Prague
Tài sản tốt nhất trong Prague
Tài sản rẻ nhất trong Prague

Nhất Czech Republic
Tài sản tốt nhất trong Czech Republic
Tài sản rẻ nhất trong Czech Republic

Những nơi để đi nghỉ mát và đắm mình trong văn hóa địa phương
I'm Hostels and Apartments
4.4   

Đọc 1 bài đánh giá

Nhà trọ

Brand new hostel with comfortable and newly equipped premises. Pay much less than in hotel and feel more relaxed than staying in an average hostel. We are eager to welcome you with charm and cosy atmosphere.