Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

House On The Hill Backpackers

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Cape Town
Tài sản tốt nhất trong Cape Town
Tài sản rẻ nhất trong Cape Town

Nhất Hawaii
Tài sản tốt nhất trong Hawaii
Tài sản rẻ nhất trong Hawaii

Tìm mức giá thấp và đặt phòng khách sạn ở Cape Town
House On The Hill Backpackers

Nhà trọ

About House on the Hill Backpackers Split over two beautifully restored town houses, each decorated in its own African style, House on the Hill offers luxurious, intimate accommodation.