Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Hotel Las Camelias Inn

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Antigua Guatemala
Tài sản tốt nhất trong Antigua Guatemala
Tài sản rẻ nhất trong Antigua Guatemala

Nhất Guatemala
Tài sản tốt nhất trong Guatemala
Tài sản rẻ nhất trong Guatemala

Tìm mức giá thấp và đặt phòng khách sạn ở Antigua Guatemala
Hotel Las Camelias Inn
4.0   

19 Tổng số đánh giá

Khách sạn

Hotel Las Camelias Inn is a beautiful hotel in Antigua Guatemala. We offer everything to make your stay in Antigua as comfortable as possible, whether you want to explore the city or just relax on our beautiful terraces.