Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Hotel Ferihegy

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Budapest
Tài sản tốt nhất trong Budapest
Tài sản rẻ nhất trong Budapest

Tài sản phổ biến nhất trong Hungary
Tài sản tốt nhất trong Hungary
Tài sản rẻ nhất trong Hungary

Câu cá và thể thao dưới nước
Hotel Ferihegy
3.7   

2 Tổng số đánh giá

Khách sạn

The Ferihegy hotel is a newly-renovated and modernly-equipped transit hotel close to the airport, thus being a perfect place for short-term guests and airline staff.