Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Hostel Miami

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Madrid
Tài sản tốt nhất trong Madrid
Tài sản rẻ nhất trong Madrid

Nhất Spain
Tài sản tốt nhất trong Spain
Tài sản rẻ nhất trong Spain

Giao dịch nóng tại khách sạn trong Madrid, Spain
Hostel Miami
3.5   

5 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Don't miss the great opportunity offered by Hostal Miami to stay at a great location, towering the well known Plaza del Callao. Right on the Gran Via, only a 5 min. walk to Plaza de Cibeles, Puerta del Sol, Plaza de Oriente or Plaza de España.