Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Hostel Coya Shangri-La

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Cusco
Tài sản tốt nhất trong Cusco
Tài sản rẻ nhất trong Cusco

Tài sản phổ biến nhất trong Peru
Tài sản tốt nhất trong Peru
Tài sản rẻ nhất trong Peru

Giá tốt nhất cho phòng khách sạn và giường trong Cusco
Hostel Coya Shangri-La

Nhà trọ

The Hostel Coya Shangri-La combines budget accommodation with spiritual themes, classes, ceremonies and therapy sessions, tours of Sacred Valley ruins, while close to Pisac markets