Maui What A Wonderful World BnB

Maui What A Wonderful World BnB

Kihei, Hawaii - 2828 Umalu Place
$100 mỗi đêm
$100 mỗi đêm

Không có bài đánh giá nào

Là người đầu tiên!   Viết đánh giá

Sự miêu tả - Bed and breakfast

Click "Book Now" to reserve Maui What A Wonderful World BnB - a bed & breakfast in Kihei, Hawaii.

Vũ trụ
  • Loại tài sản: Bed and breakfast
Bed and breakfast phòng trọ

Giá thấp nhất có sẵn: $100


Chính sách
Chi tiết giá

$100 mỗi đêm

Vị trí - Bed and breakfast

2828 Umalu Place
Kihei
Hawaii    96753

Vĩ độ: 20.70938, Kinh độ: -156.43726