Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

HM Hostel Moscow

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Moscow
Tài sản tốt nhất trong Moscow
Tài sản rẻ nhất trong Moscow

Nhất Russia
Tài sản tốt nhất trong Russia
Tài sản rẻ nhất trong Russia

Khách sạn gần các vườn nho và điểm đến rượu vang
HM Hostel Moscow
4.7   

5 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

HM Hostel Moscow is the only 5 star hostel in Moscow! Once you are with us, you never stay anywhere else! Located in the historical center on the corner of Arbat, 7 min from red square, very clean and comfortable rooms!