Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

HI Patagonia Hostel - Flats

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Puerto Madryn
Tài sản tốt nhất trong Puerto Madryn
Tài sản rẻ nhất trong Puerto Madryn

Nhất Argentina
Tài sản tốt nhất trong Argentina
Tài sản rẻ nhất trong Argentina

Khách sạn ở những địa điểm có thời tiết tốt nhất
HI Patagonia Hostel - Flats
3.5   

3 Tổng số đánh giá

Giường và bữa sáng

Comfortable, beautifull, quite, clean, very well located 1 block to the beach 7 rooms and 7 bathrooms, all hotel services, best breakfast of Patagonian products