Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Gentes B and B

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Rome
Tài sản tốt nhất trong Rome
Tài sản rẻ nhất trong Rome

Nhất Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Giảm giá nhà nghỉ
Gentes B and B
4.5   

Đọc 1 bài đánh giá

Giường và bữa sáng

gentes b&b is home, it’s in Rome, next to the Basilica of San Giovanni and it is open to all wish to walk through history, culture and magics of the eternal town. The most beautiful in the world. I'm Fabio, the innkeeper.