Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Gentes B and B

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Rome
Tài sản tốt nhất trong Rome
Tài sản rẻ nhất trong Rome

Nhất Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Làm thế nào để thuê một căn hộ hoặc căn hộ cao cấp trong Rome, Italy
Gentes B and B
4.5   

Đọc 1 bài đánh giá

Giường và bữa sáng

gentes b&b is home, it’s in Rome, next to the Basilica of San Giovanni and it is open to all wish to walk through history, culture and magics of the eternal town. The most beautiful in the world. I'm Fabio, the innkeeper.