Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Estacion Buenos Aires Hostel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Buenos Aires
Tài sản tốt nhất trong Buenos Aires
Tài sản rẻ nhất trong Buenos Aires

Nhất Argentina
Tài sản tốt nhất trong Argentina
Tài sản rẻ nhất trong Argentina

Làm thế nào để tìm các hợp đồng du lịch giá cả phải chăng và khách sạn
Estacion Buenos Aires Hostel
4.7   

3 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

In a beautiful old renovated house, It is a thematic hostel seeking to transmit our cultural essence, where every room has been decorated according to the different periods that have made our history