Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Elephant Guesthouse

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất City of London
Tài sản tốt nhất trong City of London
Tài sản rẻ nhất trong City of London

Nhất England
Tài sản tốt nhất trong England
Tài sản rẻ nhất trong England

Khách sạn tốt nhất cho người độc thân
Elephant Guesthouse
2.4   

25 Tổng số đánh giá

Khách sạn

This stylish and affordable guesthouse is fantastically located in Southwak, one of central London's most vibrant neighbourhoods.