Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Elephant Guesthouse

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất City of London
Tài sản tốt nhất trong City of London
Tài sản rẻ nhất trong City of London

Nhất England
Tài sản tốt nhất trong England
Tài sản rẻ nhất trong England

Giá tốt nhất cho phòng khách sạn và giường trong City of London
Elephant Guesthouse
2.4   

25 Tổng số đánh giá

Khách sạn

This stylish and affordable guesthouse is fantastically located in Southwak, one of central London's most vibrant neighbourhoods.