Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Elephant Guesthouse

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất City of London
Tài sản tốt nhất trong City of London
Tài sản rẻ nhất trong City of London

Nhất England
Tài sản tốt nhất trong England
Tài sản rẻ nhất trong England

Ở trong một khách sạn và gặp gỡ thế giới thực, không phải là một cuốn sách nhỏ du lịch
Elephant Guesthouse
2.4   

25 Tổng số đánh giá

Khách sạn

This stylish and affordable guesthouse is fantastically located in Southwak, one of central London's most vibrant neighbourhoods.