Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Degli Eroi

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Rome
Tài sản tốt nhất trong Rome
Tài sản rẻ nhất trong Rome

Nhất Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Khách sạn tại Rome
Degli Eroi
4.8   

Đọc 1 bài đánh giá

Giường và bữa sáng

The B&B The degli Eroi located just a couple of feet from the subway stop "Vatican Museums" offers four brightly-lit guestrooms with private baths and air conditioning that have just been rennovated. Television and air cond. in each room.