Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Comrade Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Moscow
Tài sản tốt nhất trong Moscow
Tài sản rẻ nhất trong Moscow

Nhất Russia
Tài sản tốt nhất trong Russia
Tài sản rẻ nhất trong Russia

Tham gia câu lạc bộ khách sạn, đặt phòng với Instant World Booking
Comrade Hostel
4.6   

5 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Comrade Hostel is the proper place to stay in Moscow. Comrade Hostel is perfectly located in the Moscow "Old Town" area - Kitai-Gorod.