Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Carat Hostel And Guesthouse

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Budapest
Tài sản tốt nhất trong Budapest
Tài sản rẻ nhất trong Budapest

Tài sản phổ biến nhất trong Hungary
Tài sản tốt nhất trong Hungary
Tài sản rẻ nhất trong Hungary

Đặt phòng khách sạn phổ biến với mức giá tốt trong Budapest, Hungary
Carat Hostel And Guesthouse
4.4   

Đọc 1 đánh giá

Nhà khách

beds, rooms, appartment in a private house with familiar mood near the center of the city in a green belt area