Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Borgmann Villa Hotel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Amsterdam
Tài sản tốt nhất trong Amsterdam
Tài sản rẻ nhất trong Amsterdam

Tài sản phổ biến nhất trong Netherlands
Tài sản tốt nhất trong Netherlands
Tài sản rẻ nhất trong Netherlands

Borgmann Villa Hotel
Borgmann Villa Hotel
4.6   

Đọc 1 đánh giá

Khách sạn

3 * hotel is peacefully located at the 'Vondelpark' in Amsterdam