Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Baluarte Citadino Hostel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Lisbon
Tài sản tốt nhất trong Lisbon
Tài sản rẻ nhất trong Lisbon

Nhất Portugal
Tài sản tốt nhất trong Portugal
Tài sản rẻ nhất trong Portugal

Baluarte Citadino Hostel
Baluarte Citadino Hostel
4.3   

7 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Placed next to the famous Avenue called Avenida da Liberdade - Baluarte Citadino Hostel - offers you a place you can call HOME.