Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Back in BA

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Buenos Aires
Tài sản tốt nhất trong Buenos Aires
Tài sản rẻ nhất trong Buenos Aires

Tài sản phổ biến nhất trong Argentina
Tài sản tốt nhất trong Argentina
Tài sản rẻ nhất trong Argentina

Các điểm đến khách sạn Bắc Mỹ và Châu Âu tốt nhất trong Buenos Aires, Argentina
Back in BA
4.6   

2 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Back in BA: best location in Palermo Soho, a warm and friendly place, bar, patio, regular asados (BBQs), friendly staff. It’s the hostel where you belong.