Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Back in BA

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Buenos Aires
Tài sản tốt nhất trong Buenos Aires
Tài sản rẻ nhất trong Buenos Aires

Nhất Argentina
Tài sản tốt nhất trong Argentina
Tài sản rẻ nhất trong Argentina

không thu phí đặt phòng
Back in BA
4.6   

2 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Back in BA: best location in Palermo Soho, a warm and friendly place, bar, patio, regular asados (BBQs), friendly staff. It’s the hostel where you belong.