Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Apartment Vaci

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Budapest
Tài sản tốt nhất trong Budapest
Tài sản rẻ nhất trong Budapest

Tài sản phổ biến nhất trong Hungary
Tài sản tốt nhất trong Hungary
Tài sản rẻ nhất trong Hungary

Khách sạn gần bảo tàng và các điểm quan tâm khác
Apartment Vaci

Căn hộ, chung cư

Sunny studio located between Vaci utca and the Danube