Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Antique Hostel Budapest

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Budapest
Tài sản tốt nhất trong Budapest
Tài sản rẻ nhất trong Budapest

Tài sản phổ biến nhất trong Hungary
Tài sản tốt nhất trong Hungary
Tài sản rẻ nhất trong Hungary

Antique Hostel Budapest
Antique Hostel Budapest
3.0   

Đọc 1 đánh giá

Nhà khách

Hostel in the center of Budapest. 2 minutes from the parlement, and from the castle. Nice price!