Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Alfredo House

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Rome
Tài sản tốt nhất trong Rome
Tài sản rẻ nhất trong Rome

Nhất Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Alfredo House

4.7   

Đọc 1 bài đánh giá

Giường và bữa sáng

Wide comfortable rooms in the center of Rome, very close to the main railway station and metro station