Αναζήτηση διαθεσιμότητας και κράτηση τώρα

Adler Hostel

Αναζήτηση σε μέρη που βρίσκονται κοντά

Τα πιο δημοφιλή ακίνητα στο Singapore
Καλύτερες ιδιότητες στο Singapore
Τα φθηνότερα ακίνητα στο Singapore

Τα πιο δημοφιλή ακίνητα στο Singapore
Καλύτερες ιδιότητες στο Singapore
Τα φθηνότερα ακίνητα στο Singapore

Καλύτερους προορισμούς της Βόρειας Αμερικής και της Νότιας Αμερικής σε Singapore, Singapore
Adler Hostel

Ξενοδοχείο

Singapore's first luxury hostel based in the heart of the Chinatown offering a customized cabin bed which ensure the personal privacy and comfort of a hotel room at pocket friendly prices.