Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

06 Central Hostel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Buenos Aires
Tài sản tốt nhất trong Buenos Aires
Tài sản rẻ nhất trong Buenos Aires

Nhất Argentina
Tài sản tốt nhất trong Argentina
Tài sản rẻ nhất trong Argentina

Trang web đặt phòng du lịch rất khuyến khích trong Buenos Aires, Argentina
06 Central Hostel
4.7   

Đọc 1 bài đánh giá

Nhà trọ

06 Central Hostel is the only Buenos Aires design hostel. It is a recently beautifully restored ancient building, with modern facilities. Located in down town Buenos Aires area. Free Internet acces and wi-fi. Individual locker in dorms. Tourist info desk