Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

06 Central Hostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Buenos Aires
Tài sản tốt nhất trong Buenos Aires
Tài sản rẻ nhất trong Buenos Aires

Tài sản phổ biến nhất trong Argentina
Tài sản tốt nhất trong Argentina
Tài sản rẻ nhất trong Argentina

Khách sạn tốt nhất để tham quan và đi nghỉ mát
06 Central Hostel
4.7   

Đọc 1 đánh giá

Nhà trọ

06 Central Hostel is the only Buenos Aires design hostel. It is a recently beautifully restored ancient building, with modern facilities. Located in down town Buenos Aires area. Free Internet acces and wi-fi. Individual locker in dorms. Tourist info desk